Optika

Projekce a výstavba optických FTTH sítí.

Co pro Vás zajistíme:

 • Vypracování studie realizovatelnosti pokrytí 
 • Geodetické předměření
 • Vypracování realizační projektové dokumentace
 • Získání veřejnoprávního povolení
 • Realizace výkopových prací
 • Pokládka HDP trubek, mikrotrubiček až po zafouknutí vláken
 • Měření nových nebo dotčených tras
 • Uvedení povrchů do původního stavu
 • Finální geodetické zaměření pro případný vklad do katastru nemovitostí
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení
 • Kolaudace a případné vklady VBř do katastru nemovitostí

Kontaktní osoba