Distribuční sítě

Projekce, výstavba a rekonstrukce distribučních sítí na všech napěťových hladinách NN/VN/VVN.

Co pro Vás zajistíme:

  • Inženýring (zajištění smlouvy o připojení, návrh technického řešení apod.)
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Elektromontáže kabelových a venkovních vedení
  • Dodávka a zprovoznění trafostanic
  • Revizní činnost
  • Koordinace BOZP
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Veřejné osvětlení
  • Pohotovostní služba a odstraňování poruch

Jsme smluvním partnerem EG.D a ČEZ Distribuce