Zemědělský holding Agroječmínek s.r.o. v Chropyni vyřešil úsporu energií prostřednictvím FVE

Pro významný zemědělský holding byla zrealizována FVE o výkonu 246,4 kWp s předpokládanou roční výrobou 270 MWh.

Jde o provoz specializující se na chov skotu holštýnského plemene. Vyrobená elektřina bude využita převážně pro vlastní spotřebu v rámci areálu. Do budoucna se počítá s použitím přebytků elektřiny na jiných odběrných místech v rámci holdingu.

DCIM\100MEDIA\DJI_0464.JPG