Výrobce kartonáže POKART spol. s.r.o. přešel na zelenou díky FVE

Pro významného výrobce kartonáže a obalů byla zrealizována FVE o výkonu 637 kWp a předpokládané roční výrobě 650 MWh. Fotovoltaické panely jsou instalovány na části plochých střech výrobních hal  v průmyslové zóně Holešov.

Z požárně-bezpečnostních důvodů silnoproudá technologie střídačů a rozvaděčů umístěna mimo haly.