Rozšíření FVE v děčínském areálu RYKO a.s., včetně akumulace v samostatném bateriovém kontejneru

Po dvou letech byla pro moderní děčínskou opravnu vagonů realizována II. etapa fotovoltaické elektrárny. Využita byla většina zbývajících střech.

Špičkový výkon panelů II. etapy je 675,74 kWp.

Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je ve firmě RYKO už 1095,64 kWp.

Systém byl doplněný o bateriový kontejner s kapacitou článků 322,5 kWh. Baterie jsou nabíjeny a vybíjeny výkonem 180 kW a slouží jak pro akumulaci přebytků elektrické energie, tak pro řízení a snižování ¼ hodinového maxima.

Systém také obsahuje data o spotřebě jednotlivých objektů. Energetik společnosti RYKO má lepší přehled jak o výrobě elektřiny z FVE, tak o jejím efektivním využití.