Jednoduchá FVE v prostorách OFFICIAL ELECTRONIC, s.r.o. ve Zlíně

Jednoduchý fotovoltaický systém na ploché střeše a zátěžové konstrukci o výkonu 75,35 kW. Předpoklad roční výroby elektrické energie je 70 MWh. Primárně bude využita pro vlastní spotřebu v rámci firmy. Přebytky budou prodávány za běžnou výkupní cenu.