FVE s akumulací a prediktivním řídícím systémem ve společnosti MRB Sazovice, spol. s.r.o.

FVE o výkonu 194,285 kW s bateriovým systémem o kapacitě 242 kWh je II. etapou v areálu investora, firmy MRB Sazovice, spol. s.r.o.

Baterie jsou nabíjeny jak z původní, tak z nové elektrárny.

Zajímavostí je prediktivní řídící systém Měření a regulace, který umožňuje efektivně snižovat ¼ hodinové maximu a nakupovat a prodávat elektrickou energii na denním trhu za tzv. spotové ceny. Systém zároveň zajišťuje řízení přetoku tak, aby nebyl překročen rezervovaný výkon do sítě. V místě realizace už byla naplněna kapacita v distribuční soustavě EG.D. a výkon nové FVE tak musí být omezován. Vzhledem k vlastní spotřebě areálu a využití baterie je omezení aktivní jen výjimečně o víkendech.