Energeticky úsporné řešení zemědělského podniku KELEČSKO a.s.

Pro zemědělský podnik hospodařící na více, než 2 000 hektarech a provozující rostlinnou výrobu a chov mléčného skotu byla realizována fotovoltaická elektrárna o výkonu 500 kW a kapacitě bateriového úložiště 500 kWh.

Baterie jsou umístěny v kontejneru, který je zateplen a vybaven topením i chlazením.

Součástí řešení je systém měření a regulace zajišťující predikci výroby z fotovoltaiky na základě předpovědi počasí, predikci spotřeby díky strojovému učení a optimalizaci akumulace energie spojené s nákupem elektřiny na spotu.