Chov krav v Boršicích je zásobován energií z FVE

Fotovoltaika o výkonu 99,645kW s baterií o kapacitě 99,6kWh v zemědělském areálu s živočišnou výrobou (zejména masná plemena kraviček).

Investor měl již zkušenosti s využitím systému prediktivního řízení z jiného areálu. Proto i tento nový systém obsahuje hardware a software, který umožňuje řízení nákupu a prodeje elektřiny na spotu.