Realizované projekty

Fotovoltaika

Nezávislá zelená energie je budoucnost.

Pojistěte se proti růstu cen vlastní fotovoltaickou elektrárnou. Pomůžeme vám s realizací od A do Z. Od návrhu FV sestavy přesně dle vašich potřeb přes vyřízení dotací až po finální instalaci. To vše s využitím technologií od špiček na trhu.

Výběr projektů

Střechy rodinných / bytových domů, komerčních budov i průmyslových objektů, velké solární “farmy”, střechy parkovišť jako vedlejší produkt zaručující stínění vozů, anebo rovnou celé fasády, fotovoltaické elektrárny lze instalovat prakticky kdekoliv. Stačí vhodná plocha pro umístění panelů a dostatek slunečního záření.

Energeticky úsporné řešení zemědělského podniku KELEČSKO a.s.

Pro zemědělský podnik hospodařící na více, než 2 000 hektarech a provozující rostlinnou výrobu a chov mléčného skotu byla realizována fotovoltaická elektrárna o výkonu 500 kW a kapacitě bateriového úložiště 500 kWh. Baterie jsou umístěny v kontejneru, který je zateplen a vybaven topením i chlazením. Součástí řešení je systém měření a regulace zajišťující predikci výroby z fotovoltaiky na […]

Zemědělský holding Agroječmínek s.r.o. v Chropyni vyřešil úsporu energií prostřednictvím FVE

Pro významný zemědělský holding byla zrealizována FVE o výkonu 246,4 kWp s předpokládanou roční výrobou 270 MWh. Jde o provoz specializující se na chov skotu holštýnského plemene. Vyrobená elektřina bude využita převážně pro vlastní spotřebu v rámci areálu. Do budoucna se počítá s použitím přebytků elektřiny na jiných odběrných místech v rámci holdingu.

PARABEL s.r.o. již potřetí investoval do energetických úspor

Investor z Lukova postupně využívá dotačních titulů a rozšiřuje výkon fotovoltaické elektrárny a také kapacitu baterií v kontejneru postaveném vedle výrobní haly. Výkon III. etapy FVE je 49,595 kWp a baterie byly rozšířeny o 49,595 kWh. Celkový výkon elektrárny je nyní 140,25 kWp a celková kapacita baterií 154,595 kWh. Zajímavostí je použití bateriových měničů Victron Energy Quattro […]

Rozšíření FVE v děčínském areálu RYKO a.s., včetně akumulace v samostatném bateriovém kontejneru

Po dvou letech byla pro moderní děčínskou opravnu vagonů realizována II. etapa fotovoltaické elektrárny. Využita byla většina zbývajících střech. Špičkový výkon panelů II. etapy je 675,74 kWp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je ve firmě RYKO už 1095,64 kWp. Systém byl doplněný o bateriový kontejner s kapacitou článků 322,5 kWh. Baterie jsou nabíjeny a vybíjeny výkonem 180 […]

Výrobce kartonáže POKART spol. s.r.o. přešel na zelenou díky FVE

Pro významného výrobce kartonáže a obalů byla zrealizována FVE o výkonu 637 kWp a předpokládané roční výrobě 650 MWh. Fotovoltaické panely jsou instalovány na části plochých střech výrobních hal  v průmyslové zóně Holešov. Z požárně-bezpečnostních důvodů silnoproudá technologie střídačů a rozvaděčů umístěna mimo haly.

Chov krav v Boršicích je zásobován energií z FVE

Fotovoltaika o výkonu 99,645kW s baterií o kapacitě 99,6kWh v zemědělském areálu s živočišnou výrobou (zejména masná plemena kraviček). Investor měl již zkušenosti s využitím systému prediktivního řízení z jiného areálu. Proto i tento nový systém obsahuje hardware a software, který umožňuje řízení nákupu a prodeje elektřiny na spotu.

FVE s akumulací a prediktivním řídícím systémem ve společnosti MRB Sazovice, spol. s.r.o.

FVE o výkonu 194,285 kW s bateriovým systémem o kapacitě 242 kWh je II. etapou v areálu investora, firmy MRB Sazovice, spol. s.r.o. Baterie jsou nabíjeny jak z původní, tak z nové elektrárny. Zajímavostí je prediktivní řídící systém Měření a regulace, který umožňuje efektivně snižovat ¼ hodinové maximu a nakupovat a prodávat elektrickou energii na denním trhu za tzv. […]

Velká FVE v Pražské kabelovně PRAKAB  

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 1 MWp je postaven na nové hale PRARENA, který je velkým logistickým centrem. Maximálního možného výkonu elektrárny bylo dosaženo díky využití systému konstrukce pro panely v orientaci východ-západ. Předpokládaná roční výroba 1020 MWh bude převážně spotřebována v rámci areálu PRAKAB.

Elektrárna v areálu výrobce prvků pro stavby mostů PREFA PRO, a.s.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 303,75 kWp a kapacitě baterie 124,44 kWh. Součástí stavby byla i instalace záchytného systému na střechách, rekonstrukce bleskosvodu a vybudování nové technické místnosti pro baterie. Klíčovou částí je systém Měření a regulace, který sdružuje veškeré informace o toku elektrické energie v rámci areálu, umožňuje správu a vyúčtování podružných měření a také řízení […]

TMETAL s.r.o. – Fryčovice

Společnost TMETAL s.r.o. se specializuje na výrobu a zpracování ocelových konstrukcí s vysokou energetickou náročností. Na základě potřeb a možností investora jsme vybudovali fotovoltaickou elektrárnu o celkové kapacitě 261,79 kWp a inteligentní bateriové úložiště o kapacitě 242 kWh. Díky našemu řídícímu systému slouží bateriové úložiště k ukládání nespotřebované energie z fotovoltaické elektrárny, k ořezávání odběrových […]