Realizované projekty

 

• Více jak 500 realizovaných projektů v oblasti výstavby energetických sítí a rekonstrukcí, modernizací trafostanic, transformoven a rozvoden ve všech napěťových hladinách NN, VN, VVN do 110 kV, včetně nabíjecích stanic pro elektromobily

• 450 realizovaných fotovoltaických elektráren od velikosti 1,7 kWp až po 3,2 MWp

• 150 námi spravovaných fotovoltaických elektráren připojených na centrální nonstop dispečink

• Více jak 100 projektových dokumentací v hladině NN, VN a VVN

• Více jak 100 koordinací BOZP

 

 

Aktuální projekty pro SŽDC

 

• Elektromontážní práce a dodávka materiálu Revitalizace trati   Okříšky - Zastávka u Brna;

• Aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci ŽST. Prostějov

 

 

Mimo montážní činnost jsme také dodavatelem zalistovaných a schválených výrobků pro SŽDC

 

• LED svítidla BEGHELLI – ELPLAST

• Kabelové soubory ENSTO CZECH

 

 

Kompletní instalace elektrodového kotle v provozu Červený mlýn (Teplárny Brno)

 

Již 20 let působíme na trhu energetiky a zanechali jsme za sebou spoustu úspěšných projektů.

Reference

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.