Realizované projekty

 

• Více jak 500 realizovaných projektů v oblasti výstavby energetických sítí a rekonstrukcí, modernizací trafostanic, transformoven a rozvoden ve všech napěťových hladinách NN, VN, VVN do 110 kV, včetně nabíjecích stanic pro elektromobily

• 450 realizovaných fotovoltaických elektráren od velikosti 1,7 kWp až po 3,2 MWp

• 150 námi spravovaných fotovoltaických elektráren připojených na centrální nonstop dispečink

• Více jak 100 projektových dokumentací v hladině NN, VN a VVN

• Více jak 100 koordinací BOZP

 

 

 

Reference 2018 

 E.ON - TR Humpolec a Pelhřimov - úprava rozvodny, trafostanice a stěhování traf 110kV

 MERO ČR - Nelahoves, rekonstrukce servopohonů odpojovačů na rozvodně VVN 110kV

 EZ - Mošnov - doplnění R 110kV a úprava R 22kV

 • ČEPS - PRN - výměna kostrových nadproudových ochran T201, T202

 • Teplárny Brno - Trafostání 20 MWA včetně dodání transformátoru a R 22kV kompltení rozvodny

 • ČEZ Distribuce - PZ Hněvotín - TR 110/22kV 

 

Aktuální projekty pro SŽDC

 

• Elektromontážní práce a dodávka materiálu Revitalizace trati   Okříšky - Zastávka u Brna;

• Aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci ŽST. Prostějov 

• Mimo montážní činnost jsme také dodavatelem zalistovaných a schválených výrobků pro SŽDC: LED svítidla BEGHELLI – ELPLAST a Kabelové soubory ENSTO CZECH

 

Kompletní instalace elektrodového kotle v provozu Červený mlýn (Teplárny Brno)

 

Již 20 let působíme na trhu energetiky a zanechali jsme za sebou spoustu úspěšných projektů.

Reference

© 2015 ENERG SERVIS, a.s.